Privacy Statement

Deze privacy statement is opgesteld om te laten zien hoe RusProject en hieronder vallende RusInform omgaan met persoonlijke informatie die u ons verstrekt.
Onze site maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt om bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn computer zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd.
Op de website van RusProject worden bezoekersstatistieken bijgehouden, die het mogelijk maken te bepalen hoe vaak bepaalde pagina's worden bezocht en welke informatie wordt geraadpleegd. Deze statistieken kunnen door RusProject worden gebruikt om de toegankelijkheid van de site te verbeteren.

Ons aanmeldingsformulier vraagt bezoeker die onze nieuwsbrief wil ontvangen, ons te voorzien van informatie, zoals naam, branche en email. Bij het invullen van het contactformulier vragen wij tevens naar het telefoonnummer.

 In het kader van markt- en kwaliteitsonderzoeken zullen we op vrijwillige basis ook andere gegevens verzamelen, zoals uw voorkeuren en interesses. Tevens kunnen adresgegevens worden gebruikt in het kader van samenwerking met derden.

Onze site bevat links naar andere sites die geen onderdeel zijn van RusProject. Wij zijn niet aansprakelijk voor de wijze waarop op deze andere sites wordt omgegaan met de privacy van bezoekers.

RusProject gebruikt backup- en beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen of herstellen.

RusProject zal naar aanleiding van een verzoek van een bezoeker zijn / haar gegevens uit de database verwijderen, mits de bezoeker het duidelijk heeft aangegeven. Tevens kan de bezoeker online, telefonisch, per fax, email of schriftelijk zijn gegevens (laten) aanpassen en (laten) wijzigen.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u contact opnemen met info(at)rusproject.nl
.


© 2006 - 2017 Rusproject . Alle rechten voorbehouden
Algemene voorwaarden, Disclaimer, Privacy Statement